مصطفی کیایی

blank

اکران مردمی فیلم سینمایی «مطرب»

به گزارش ردکارپت فیلم: اکران مردمی فیلم «مطرب» با حضور محسن کیایی، مهران احمدی و عایشه گل (بازیگران) در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد. اکران مردمی فیلم «مطرب» به...

کمتر از یک دقیقه