به گزارش ردکارپت فیلم: راسل کرو و مورچیبا در جشنواره فیلم کارلووی واری شرکت کردند تا این مراسم را با آوازخوانی خود شروع کنند. پنجاه و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی...