به گزارش ردکارپت فیلم: نویسنده و کارگردان تئاتر با نمایش «هِل پوک» که برگرفته از موضوعی اجتماعی است، به صحنه می‌آید. نمایش «بک تو بلک» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی سجاد...