پروانه نمایش

فیلم سینمایی

«لجن‌خوار» توقیف شد

به گزارش ردکارپت فیلم: محمد اسدنیا کارگردان فیلم سینمایی «لجن‌خوار» از توقیف این فیلم در شورای صدور پروانه نمایش خبر داد. محمد اسدنیا درمورد علت صادر نشدن پروانه نمایش برای...

02:58

صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

به گزارش ردکارپت فیلم: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم‌های: «خورشید»...

کمتر از 30 ثانیه

صدور پروانه نمایش «شهربانو» جدیدترین اثر مریم بحرالعلومی

به گزارش ردکارپت فیلم: پروانه نمایش فیلم سینمایی «شهربانو» جدیدترین اثر مریم بحرالعلومی صادر شد. بر اساس آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش، فیلم سینمایی «شهربانو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی و...

01:41
پروانه نمایش

«کولاک» منتظر پروانه نمایش

به گزارش ردکارپت فیلم: هوشنگ درویش‌پور تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کولاک» عنوان کرد که فیلمبرداری این اثر به پایان رسیده و منتظر دریافت پروانه نمایش این اثر هستند. هوشنگ درویش پور...

01:04