پسر دلفینی

ایران

بی‌مهری‌ها به انیمیشن حاصل سلبریتی‌محور بودن سینمای ایران است

به گزارش ردکارپت فیلم: محمدامین همدانی با اشاره به اینکه سینمای انیمیشن همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته، تأکید کرد: بی‌مهری‌ها به سینمای انیمیشن حاصل سلبریتی‌محور بودن سینمای ایران است. فیلم...

07:13