تئاتر شهر

کارگردان

آغاز تمرین‌های «دکتر نون»

به گزارش ردکارپت فیلم: هادی مرزبان کارگردان نمایش «دکتر نون» با اشاره به توقف تمرین‌های این اثر نمایشی به دلیل تعطیلی‌های کرونایی اخیر، اعلام کرد تمرین‌های «دکتر نون» با وجود...